Dịch vụ mộc tốt nhất ở Ấn Độ.

Contact : +91 90337 34345

Hỗ trợ môi trường & Chính sách bền vững

Spento Papers Theo sau hỗ trợ môi trường hiệu quả và các chính sách bền vững trong giai đoạn sản xuất giúp dễ dàng hướng tới phương pháp tiết kiệm năng lượng bằng cách cải thiện tiêu thụ năng lượng và tái sử dụng các kỹ thuật để khuyến khích, duy trì và thực hành môi trường an toàn, tốt hơn và lành mạnh. Chúng tôi cam kết bắn lên doanh nghiệp giấy bảng song công của chúng tôi và sản xuất hàng hóa và các sản phẩm giấy song công được sản xuất thân thiện với môi trường để khuyến khích giữ nguyên tiêu chuẩn sinh thái nguyên vẹn và duy trì. Chúng tôi là một nhà sản xuất ACE cho công ty bảng song công bền vững sinh thái và đã hỗ trợ không ngừng để chế tạo giấy bảng song công được phủ một quy trình đóng kín.

tree

1.

Nó ít năng lượng và nước nhiều hơn giấy làm từ bột gỗ.

2.

Nó tiết kiệm giấy thải từ việc chiếm bến chôn lấp và sản xuất metan khi nó bị hỏng.

Những lợi ích quan trọng bên cạnh việc tiết kiệm cây.

3.

Khoảng hai phần ba của tất cả các sản phẩm giấy ở Mỹ hiện đã được phục hồi và tái chế.

4.

Xử lý nhiều lần các sợi trở nên quá ngắn để sản xuất giấy mới.

Spento Papers’ Tính năng nổi bật

Để theo kịp một số tiêu chuẩn chất lượng sinh thái được thiết lập bởi các tiêu chuẩn chất lượng giấy song công toàn cầu, Spento Papers Nhấn mạnh việc cung cấp các chương trình đào tạo và học tập liên tục để đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường được xác định trước và được xác định trước. Chúng tôi có tới hơn 70% nguyên liệu thô chất lượng tái chế và tái sử dụng từ sơ đồ tái chế chất thải giấy của bảng song công, không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chất lượng - đảm bảo dự án sinh thái hoặc phát triển bền vững giấy bảng song công. Chúng tôi tại Spento Papers, Theo dõi và tuân theo một cách tiếp cận tích hợp với các sáng kiến ​​xanh tiên phong. Chúng tôi cẩn thận phân tích ba r bền vững làm giảm, tái sử dụng và tái chế trong từng giai đoạn từ sản xuất đến xuất khẩu các sản phẩm giấy song công và đảm bảo rằng mọi khía cạnh của doanh nghiệp của chúng tôi đều phải tuân theo chính sách môi trường nghiêm ngặt.

tree